Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Podziękowania dla Alicji Szczęsnej i Janiny Stasiak

Pożegnanie P. Ali i P. Janki

Dwie zasłużone pracownice odeszły na emeryturę.

29 marca 2012 r. w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku pożegnano dwie odchodzące na emeryturę pracownice: Panią Alicję Szczęsną i Panią Janinę Stasiak. Pani Alicja pracowała w Straży Miejskiej w Gdańsku 7 lat na samodzielnym stanowisku starszego inspektora ds. kadr. Zajmowała się też Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych. Pani Janina pracowała w Straży 15 lat na stanowisku starszego inspektora w referacie finansowo-księgowym. Obu bardzo lubianym przez wszystkich pracownicom słowa podziękowania za lata przepracowane w Straży Miejskiej wyraził Komendant Leszek Walczak.