Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Podsumowujemy akcję „Wiosna”

Podsumowujemy akcję "Wiosna"Można powiedzieć, że wiosenne porządki już za nami. Ci, którzy początkowo zapomnieli o swoich obowiązkach, w przeważającej większości poprawili niedociągnięcia. Mieszkańcy mogą więc zapomnieć o zimie, cieszyć się wiosną i powoli szykować do nadchodzącego lata.

Od początku marca do końca kwietnia na numer alarmowy 986 wpłynęły 194 zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące zaśmiecania i nieporządku w mieście. W tym samym czasie na aplikację „Gdańska Mapa Porządku” wpłynęły 302 zgłoszenia dotyczące spraw porządkowych. Spośród nich 108 zaklasyfikowano jako nielegalne wysypiska, a 164 jako porozrzucane śmieci.

Podczas tegorocznych wiosennych kontroli strażnicy stwierdzili, że 691 miejsc nie zostało uporządkowanych po zimie. Na tę chwilę 486 właścicieli wzięło sobie do serca sugestie funkcjonariuszy i posprzątali należące do nich działki. W pozostałych przypadkach nadal trwają czynności porządkowe.

Podobnie jak w ubiegłych latach, w ramach akcji „Wiosna”, mundurowi przeprowadzili 6 599 kontroli numerów porządkowych gdańskich posesji. W 19 przypadkach strażnicy pouczyli właścicieli i nakazali usunąć nieprawidłowości. Ponowna kontrola pokazała, że wszyscy dostosowali się do poleceń funkcjonariuszy.