Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Podsumowanie Jarmarku św. Dominika 2010

W porównaniu do lat poprzednich, tegoroczny Jarmark był nieco spokojniejszy. Zanotowano spadek liczby interwencji o 25 punktów procentowych przy udziale podobnych środków technicznych i ludzi.

W okresie Jarmarku Świętego Dominika, tj. od 31 lipca do 22 sierpnia 2010 roku strażnicy miejscy podjęli łącznie 3604 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń. Podczas całej imprezy wykonano 126 patroli pieszych, 131 zmotoryzowanych, 21 wodnych, 27 rowerowych oraz 21 skuterowych. Strażnicy całodobowo patrolowali ulice w trakcie weekendów oraz w godzinach 7 – 22 w pozostałe dni tygodnia.  Na Starym i Głównym mieście średnio można było spotkać 10-11 patroli dziennie. W stosunku do sprawców wykroczeń:

  • zastosowano pouczenie o karalności popełnionego czynu wobec 879 osób,
  • w 1695 przypadkach sprawców wykroczeń ukarano karą grzywny w postaci mandatów karnych, na łączną kwotę 84.948 zł.,
  • w stosunku do 1236 osób wystosowano zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu pod nieobecność sprawcy na łączną kwotę 186.050 zł.,
  • notatki na wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Gdańsku sporządzono w stosunku do 61 osób,
  • w 32 przypadkach interwencję zakończono przewiezieniem osoby do Pogotowia Socjalnego,
  • 2 osoby ujęto i przekazano Policji,
  • założono 256 urządzeń blokujących koła,
  • odholowano 3 pojazdy,
  • w jednym przypadku doprowadzono zagubioną osobę nieletnią do rodziców.