Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Podsumowanie akcji Zima

Autor: Monika Domachowska
Jesień i zima to czas szczególnej troski o osoby w kryzysie bezdomności. W tym okresie strażnicy regularnie kontrolują miejsca ich przebywania, przedstawiając im ofertę pomocy. Czas podsumować miniony sezon.
Strażnicy miejscy sprawdzają namioty w poszukiwaniu osób w kryzysie bezdomności.

Jesienno-zimowa akcja sprawdzania miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności trwała od początku listopada do końca marca. W tym czasie strażnicy regularnie kontrolowali miejsca przebywania osób bez dachu nad głową. Były to m.in. altanki działkowe, wiaty śmietnikowe, pustostany, piwnice, parki, okolice mostów. Osoby w kryzysie bezdomności można spotkać także we własnoręcznie wykonanych i bardzo prowizorycznych schronieniach w formie szałasów i namiotów lub w porzuconych przyczepach kampingowych. W minionym sezonie strażnicy skontrolowali takie miejsca 1616 razy. Spotkali tam 471 osób. Wszystkim oferowali pomoc i przedstawiali możliwe formy wsparcia. Do skorzystania z nich udało się namówić 165 osób – przewieziono je do pogotowia socjalnego, schroniska bądź noclegowni.

Strażnicy miejscy sprawdzają pustostan w poszukiwaniu osób w kryzysie bezdomności

Jak co roku, w ramach codziennej współpracy z urzędnikami i streetworkerami, na bieżąco aktualizowana była także gdańska mapa miejsc przebywania osób bezdomnych. Mapa ułatwia precyzyjne dotarcie z pomocą do osób potrzebujących, co jest szczególnie istotne podczas gwałtownych spadków temperatury. Ponadto w trakcie trwania akcji raz w miesiącu spotykali się przedstawiciele Policji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Wydziału Rozwoju Społecznego, Pogotowia Socjalnego, Stowarzyszenia im św. Brata Alberta, Straży Miejskiej w Gdańsku oraz przedstawiciele schronisk i placówek dla osób bezdomnych. Celem tych narad było wypracowanie jak najlepszej formy pomocy dla osób w kryzysie bezdomności.  

W tym roku, po czteroletniej przerwie, przeprowadzono także akcję liczenia osób w kryzysie bezdomności. Została ona zrealizowana w nocy z 28 na 29 lutego na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W liczeniu osób w kryzysie bezdomności obok Straży Miejskiej wzięli udział pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawiciele organizacji pozarządowych, funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji, Straży Ochrony Kolei i Straży Granicznej.