Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Podsumowanie akcji „Zima”

Podsumowanie akcji "Zima"Sprawdzanie, jak mieszkańcy radzą sobie z zimowymi obowiązkami, kontrole pod kątem spalania odpadów, pomoc osobom bezdomnym… Podsumowujemy działalność gdańskiej straży miejskiej w czasie zimy.

Od początku grudnia do końca marca na numer alarmowy 986 mieszkańcy zgłosili 70 przypadków zaniedbań, dotyczących usuwania skutków zimy. W tym samym czasie za pośrednictwem aplikacji Gdańska Mapa Porządku wpłynęło 66 zgłoszeń, które również były ściśle związane z zimowymi porządkami.

Podczas całego okresu zimowego strażnicy podjęli 277 interwencji wobec administratorów nieruchomości, którzy nie dopełnili swoich obowiązków. Strażnicy reagowali przede wszystkim w przypadku śliskich i nieodśnieżonych chodników przy posesjach oraz zwisających z dachów sopli i nawisów śnieżnych.

Nieobojętni wobec bezdomnychMundurowi pamiętali o osobach bezdomnych. Przeprowadzili 1372 kontrole miejsc, w których mogli przebywać ludzie pozbawieni dachu nad głową. Wiedzę o takich lokalizacjach czerpali z własnych, często wieloletnich obserwacji oraz zgłoszeń mieszkańców. Funkcjonariusze proponowali pomoc 554 razy. W 159 przypadkach osoby bezdomne zdecydowały się na skorzystanie z oferty schroniska, noclegowni lub pogotowia socjalnego.

Podobnie jak w ubiegłym roku temat jakości powietrza zdecydowanie dominował w mediach. Nagłośnienie problemu oraz świadomość konsekwencji wynikających z zanieczyszczenia atmosfery sprawiły, że mieszkańcy chętniej chwytali za telefon, gdy tylko zobaczyli podejrzany dym lub poczuli jego zapach. Od 1 października do 31 marca na Stanowisko Kierowania wpłynęły 744 zgłoszenia, dotyczące podejrzenia spalania odpadów w domowych urządzeniach grzewczych. Wszystkie zostały sprawdzone. Dodatkowo funkcjonariusze przeprowadzili 430 kontroli nieruchomości, w których mogły być spalane odpady.

Po kontroli popiołu: siedem wniosków do sąduDla jeszcze skuteczniejszej walki z trucicielami powietrza Straż Miejska w Gdańsku i Wydział Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku kontynuowały wspólne działania w zakresie pobierania popiołu z domowych pieców i analizy jego składu. Na podstawie zgłoszeń od mieszkańców wytypowano 15 nieruchomości, na które było najwięcej skarg. Tam też udali się strażnicy wraz z rzeczoznawcą, który pobrał próbki popiołu. Badania laboratoryjne wykazały, że niewłaściwe substancje spalane były w czterech piecach.

Więcej o działaniach strażników na rzecz ograniczenia spalania odpadów w domowych piecach dowiesz się tutaj…