Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Podsumowanie akcji „Bezpieczna dzielnica”

Podsumowanie akcji „Bezpieczna dzielnica”

Na terenie gdańskiej dzielnicy Piecki-Migowo przeprowadzono działania „Bezpieczna dzielnica”

Władze Spółdzielni Mieszkaniowej „Morena” zwróciły się do Referatu V Straży Miejskiej w Gdańsku o wsparcie w kwestii częstych wykroczeń drogowych jakich dopuszczają się mieszkańcy, braku należytej kontroli nad psami, spożywaniem alkoholu, a także problemem z bezdomnymi, którzy coraz częściej śpią na klatkach schodowych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, a także przy wsparciu Policji w dniach od 23-25 października przeprowadzili wzmożone działania skupione wokół wymienionych wykroczeń porządkowych.

W działaniach obejmujących I i II zmianę łącznie udział wzięło 8 patroli zmotoryzowanych i 15 patroli pieszych. W wyniku przeprowadzonej akcji wystawiono 15 mandatów karnych, 23 zawiadomienia o popełnionym wykroczeniu oraz pouczono 62 osoby. Większość popełnionych wykroczeń stanowiły wykroczenia drogowe.