Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Podsumowanie akcji Bezpieczna Droga
Bezpieczna droga

Zgodnie z obietnicą informujemy Państwa o wynikach akcji informującej pieszych o obowiązkach, jakie nakładają na nas przepisy ruchu drogowego.

Podczas akcji strażnicy szczególną uwagę zwracali na pieszych niestosujących się do wskazań sygnalizatora świetlnego. Dyscyplinowali osoby przebiegające przez przejście, próbując uświadomić pieszym, jakie zagrożenie niesie za sobą przechodzenie przez ulice i torowiska w miejscach niedozwolonych i nieoznakowanych. W działaniach brało udział 9 patroli pieszych oraz 24 zmotoryzowanych, pełniących służbę w godz. 07.00 – 24.00. W wyniku naszych działań podjęto interwencje w stosunku do 60 osób, które przechodziły na czerwonym świetle lub przebiegały przez ulice i torowiska w miejscach zabronionych.

Straż Miejska apeluje, jeśli chcesz zaoszczędzić kilka minut, przebiegając na czerwonym świetle zastanów się, czy warto ryzykować życie wchodząc prosto pod koła nadjeżdżającego samochodu.

Kontroli zostało poddanych 10 ulic, na których najczęściej dochodzi do wypadków z udziałem pieszych:

  • Al. Grunwaldzka
  • Al. Legionów
  • Al. Hallera
  • Ul. Kościuszki
  • Ul. Wyspiańskiego
  • Ul. Słowackiego
  • Ul. Dmowskiego
  • Ul. Marynarki Polskiej
  • Al. Jana Pawła II