Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Raport roczny 2021

Publikujemy go na początku każdego roku. Pozwala nie tylko zapoznać się z wynikami pracy naszej formacji, ale przede wszystkim pokazuje specyfikę działań mundurowych i różne oblicza pełnionej przez strażników służby. Zapraszamy do lektury!
Strażnicy podczas zabezpieczania punktu szczepień

Nadszedł czas na podsumowanie pracy Straży Miejskiej w Gdańsku w roku 2021. Znajdziecie je Państwo w naszym raporcie rocznym. Można się z niego dowiedzieć, z jakimi wyzwaniami mierzyli się strażnicy miejscy w ciągu minionych 12 miesięcy i jakie są rezultaty ich działań. 

Podobnie jak w ubiegłym roku funkcjonariusze zwracali uwagę na przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a ich działania były ukierunkowane na walkę z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19. Jednocześnie realizowali swoje dotychczasowe zadania. Przede wszystkim egzekwowali przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Od lat obserwujemy, że najczęściej trafiają do nas zgłoszenia dotyczące wykroczeń drogowych.

W roku 2021 nasza formacja obchodziła 30. rocznicę swojego powstania. 30 września 1991 roku do pracy stawili się pierwsi gdańscy strażnicy. Wówczas spokoju i porządku w mieście strzegło 35 funkcjonariuszy. Dziś jest nas dziesięć razy więcej i nadal przyświeca nam ten sam cel: chcemy, by mieszkańcy Gdańska i turyści, którzy odwiedzają nasze miasto, czuli się w nim dobrze i bezpiecznie.

Raport roczny Straży Miejskiej w Gdańsku za rok 2021 (17.04 MB)