Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Podał fałszywe dane bo był poszukiwany

Strażnicy miejscy przekazali Policji osobę poszukiwaną przez System Informacyjny Schengen.

Do zdarzenia doszło 21 września około godziny 18.30. Zmotoryzowany patrol nr 102 z referatu Żabianka podejmował interwencję w stosunku do osoby palącej tytoń i spożywającej alkohol na przystanku autobusowym przy ulicy Obrońców Westerplatte. Podczas weryfikacji danych personalnych system Pesel-Net wykazał ich fałszywość. Celem ustalenia właściwych danych osobowych mężczyzna został przetransportowany do IV Komisariatu Policji w Gdańsku, gdzie okazało się że jest poszukiwany przez System Informacyjny Schengen (SIS).   SIS to złożony system zbierania i transferu informacji, połączony z komputerową bazą danych do której dostęp mają wszystkie kraje należące do układu z Schengen. Strażnicy wystawili ujętemu mandat za popełnione wykroczenie i przekazali go w ręce Policji.