Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Pod krzyżem cmentarnym

Pod krzyżem cmentarnym

Strażnicy z Referatu III kontrolowali stan porządkowy Cmentarza Ofiar Hitleryzmu przy ul. Chrobrego w Gdańsku.

Cmentarz założono 11 lutego 1895 na gruntach ówczesnej wsi Zaspa, w powiecie Gdańskie Wyżyny, przy drodze z Wrzeszcza do Brzeźna (dzisiejsza ulica Bolesława Chrobrego). Na cmenatrzu pochowani są Obrońcy Poczty Polskiej w Gdańsku, więźniowie Stutthofu i inne ofiary hitleryzmu. Po 1945 cmentarz stał się miejscem pamięci narodowej, a w 1985 obiekt został oficjalnie zamieniony w cmentarz-pomnik.

Od dnia 22 października strażnicy miejscy z Referatu III kontrolowali stan porządkowy cmentarza. W tym okresie ZDiZ przeprowadził prace porządkowe.

W dniu 1 listopada funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gdańsku zapalili symboliczny znicz oddając hołd spoczywającym na cmentarzu bohaterom.

Cmentarz na Zaspie wszedł do literatury pięknej za sprawą Güntera Grassa, szczególnie jego powieści "Blaszany bębenek", której kilka epizodów rozgrywa się właśnie w tym miejscu.