Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Po kontroli oznakowania rejonu szkół
Po kontroli oznakowania rejonu szkół

Straż Miejska w Gdańsku przeprowadziła kontrolę infrastruktury drogowej w okolicach szkół.

Jak informowaliśmy (Kontrola oznakowania w rejonach szkół), gdańska Straż Miejska dokonała kontroli infrastruktury drogowej w rejonie szkół podstawowych na terenie Gdańska. Strażnicy z Referatu Profilaktyki wraz z inspektorem ds. ruchu drogowego sprawdzali oznakowanie poziome i pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. W czasie kontroli, która miała na celu ujawnienie braków, które mogą mieć wpływ na porządek i bezpieczeństwo w drodze dzieci do szkoły, sprawdzono 62 szkoły. Najczęściej braki dotyczyły oznakowania poziomego (piktogramy, pasy na jezdni itp.). Nieczytelne bywały też znaki pionowe, a słabo widoczne - na skutek zniszczenia farby - bariery typu "ucho". Podczas rozmów z dyrektorami strażnicy odnotowywali uwagi dotyczące umieszczenia w pobliżu skrzyżowań dodatkowej sygnalizacji świetlnej, zastosowania progów zwalniających lub wybudowania zatok postojowych, które umożliwiłyby bezpieczne zatrzymanie pojazdów podczas dowozu dzieci do szkoły. Uwagi te będą przekazane zgodnie z kompetencjami do zarządców dróg.

Wyniki kontroli przekazano również do działu inżynierii ruchu ZDiZ w Gdańsku, skąd Straż Miejska otrzymała zapewnienie, że w maju i w czerwcu będą prowadzone prace odnawiania oznakowania poziomego w rejonie szkół podstawowych.