Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Plaża to nie bar

Plaża to nie bar

Strażnicy z Referatu III będą sprawdzać, czy na plaży przestrzegany jest zakaz spożywania alkoholu.

Coraz lepsza pogoda zachęca do spędzania czasu na wolnym powietrzu, między innymi na gdańskich plażach. Atrakcyjny klimat plaży może rodzić pokusę przyniesienia i wypicia alkoholu "pod chmurką".

Straż Miejska przypomina, że zgodnie z Uchwałą nr XXXV/762/13 Rady Miasta Gdańska z dnia 28.02.2013 r. na terenie Gdańska obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych na plażach, poza punktami przeznaczonymi do spożycia napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży i podawania.

W związku z tym strażnicy z Referatu III we Wrzeszczu przeprowadzą od końca kwietnia do początku czerwca akcję, w czasie której będą zwracać szczególną uwagę na spożywanie alkoholu na plaży. Strażnicy jednocześnie będą interweniować wobec właścicieli psów, którzy przekraczają zakaz wprowadzania zwierząt domowych na plaże w okresie od 1 maja do 30 września.