Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Plaża latem nie dla psa
Plaża latem nie dla psa

Jest oczywiste, że niemal każdy pies musi się wybiegać. W związku z tym część właścicieli regularnie zabiera swoje czworonogi do lasu lub na łąkę. Wiele osób korzysta też z przygotowanych przez miasto wybiegów. Ale są i tacy, którzy idą z psem na plażę. Czy to dobry pomysł?

Zarówno podczas spotkań z mieszkańcami jak i w czasie festynów mieszkańcy pytają o zakaz wprowadzania zwierząt na plażę. Jedni coś na ten temat słyszeli, ale nie wiedzą w jakim okresie w ciągu roku nie wolno psu biegać po piasku. Inni dziwią się, że w ogóle jest taki przepis. A przecież jak wiadomo, nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności…

Uchwała Nr XXXII/684/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska mówi:

§ 26. 1. Zabrania się: 4) wprowadzania zwierząt domowych na plaże i kąpieliska w okresie od dnia 01 maja do dnia 30 września. § 31. Egzekwowanie obowiązków określonych niniejszym Regulaminem należy do Straży Miejskiej w Gdańsku.

Za niezastosowanie się do przepisu uchwały w grę wchodzi nawet mandat do 500 złotych.