Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Pierwszy dzwonek i bezpieczna droga do szkoły

Pierwszy dzwonek i bezpieczna droga do szkołyRozpoczął się nowy rok szkolny. Dla strażników miejskich to sygnał do działania! Po wakacyjnej przerwie funkcjonariuszy znów można spotkać w pobliżu placówek oświatowych. Na ulicach i przejściach dla pieszych przy szkołach  patrole, dokładają starań, by dzieci mogły bez przeszkód dotrzeć do swoich klas. Akcję „Bezpieczna droga do szkoły” Straż Miejska w Gdańsku prowadzi od kilku lat.

Kontrole infrastruktury

Już w maju mundurowi rozpoczynają kontrole infrastruktury drogowej w sąsiedztwie placówek oświatowych. Sprawdzają, czy oznakowanie przejść jest prawidłowe, czy namalowane na jezdni pasy są dostatecznie wyraźne oraz czy nie pojawiły się jakieś inne zagrożenia, które trzeba natychmiast wyeliminować. Jeśli mają jakiekolwiek wątpliwości lub zastrzeżenia, natychmiast powiadamiają o nich odpowiednie instytucje i proszą o pilną interwencję. Wszystkie te działania mają jeden cel: aby dzieci mogły bez przeszkód dotrzeć na lekcje i spokojnie z nich wrócić. Aby droga do szkoły była naprawdę bezpieczna! Zdaniem strażników, stan przyszkolnej infrastruktury w Gdańsku jest coraz lepszy. Uwag do niej z roku na rok jest coraz mniej.

Patrole przy szkołach

Pierwszy dzwonek i bezpieczna droga do szkołyJednym z priorytetów jest dla funkcjonariuszy bezpieczeństwo uczniów, przede wszystkim tych najmłodszych z klas 0-III. Dlatego też już 1 września na przejściach dla pieszych obok gdańskich szkół pojawią się patrole straży miejskiej. Szczególnym nadzorem objęte zostaną tzw. szkolne przejścia. Mundurowi pomogą dzieciom dotrzeć bezpiecznie na drugą stronę jezdni. Będą udzielać wskazówek dotyczących prawidłowego zachowania się na drodze, zareagują na wykroczenia popełniane przez kierowców, zwrócą też uwagę, czy najmłodsi w wieku do 7 lat są pod opieką osoby dorosłej. Celem akcji jest wdrażanie oraz utrwalanie właściwych zachowań dzieci i rodziców w ruchu drogowym oraz uwrażliwianie ich na sytuacje zagrażające bezpieczeństwu. Przy okazji przypominane będą zasady poruszania się po drogach.

Najwięcej dyżurów na przejściach obok gdańskich szkół przewidziano na pierwsze dwa tygodnie września, w godzinach od 8:00 do 12:00. Natomiast przez cały rok szkolny w placówkach, które są tym zainteresowane, realizowane będą zajęcia w ramach programu profilaktycznego dla klas I-III „Bezpieczna droga do szkoły”.

Podczas lekcji funkcjonariusze, którzy też mają swoje rodziny i dzieci, z jednej strony podchodzą do uczniów z rodzicielską troską, a z drugiej starają się unikać mentorskiego tonu oraz pouczania. Stawiają na dialog i przyjacielskie relacje. W pracy z dziećmi i młodzieżą to się sprawdza – mówi Agnieszka Solecka, kierownik Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej w Gdańsku.

[gallery link="file" columns="1" ids="13088"]
Zajęcia profilaktyczne

Straż Miejska w Gdańsku współpracuje z placówkami oświatowymi od lat. Mundurowi prowadzą lekcje, które cieszą się ogromnym powodzeniem. Zajęcia propagują wśród młodych ludzi bezpieczne i rozważne zachowania. Najmłodszym proponowane są programy: „Autochodzik” (pluszowe autka pomagają najmłodszym poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa na drodze), „Bezpieczne dzieciństwo” oraz „Postępowanie ze zwierzętami”. Do nieco starszych adresowane są: „Bezpiecznie na rowerze”, „Dopalacze. Czy warto…?!”, „Strażnik trzeźwości”, „Cyberprzemoc – nie daj złapać się w sieć!” i „Odpowiedzialność nieletnich za popełnione czyny karalne”. Razem ze strażnikami młodzież uczy się również udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ekologii.

Niektóre programy cieszą się tak dużą popularnością („Umiem pomagać! Pierwsza pomoc przedmedyczna”, „Cyberprzemoc…”, „Autochodzik”), że jeszcze zanim rozpoczął się nowy rok szkolny, wszystkie możliwe terminy aż do czerwca zostały błyskawicznie zarezerwowane. Kilka, kilkanaście razy dziennie odbieramy kolejne telefony z pytaniami o możliwość przeprowadzenia dodatkowych zajęć. Jeśli tylko jesteśmy w stanie znaleźć w naszym grafiku jakąś wolną godzinę, bardzo chętnie przyjmujemy zaproszenia – dodaje Agnieszka Solecka.

W 2014 roku funkcjonariusze Referatu Profilaktyki przeprowadzili 2129 zajęć w szkołach średnich, gimnazjalnych i podstawowych, w których uczestniczyło 39 231 osób.

Patrol szkolny

W ciągu roku szkolnego działa również Patrol Szkolny. Strażnicy wraz z policjantami podejmują interwencje na terenach placówek oświatowych i w miejscach gromadzenia się młodzieży. Obecność mundurowych utrudnia ewentualne działania dealerom narkotyków oraz ogranicza palenie papierosów przez młodych ludzi. W 2014 roku patrol szkolny działał 145 razy.