Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Pierwsza pomoc dla chłopca

Pierwsza pomoc dla chłopca

Funkcjonariusze patrolujący gdańskie Śródmieście udzielili pomocy 11-letniemu chłopcu, który tracił przytomność.

W dniu 1 sierpnia patrol Straży Miejskiej obecny na ul. Chlebnickiej został powiadomiony przez jednego z przechodniów o dziecku znajdującym się niedaleko, które źle się czuło, miało odruchy wymiotne oraz traciło przytomność. Funkcjonariusze w pierwszej kolejności poinformowali o sytuacji Stanowisko Kierowania, które wezwało na miejsce Pogotowie Ratunkowe, a następnie przystąpili do udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Po kilku minutach na miejscu zdarzenia pojawiły się służby medyczne, które zabrały chłopca do Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku.