Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Pętla pod specjalnym nadzorem

Pętla pod specjalnym nadzoremSkuteczna okazała się zmiana oznakowania odcinka drogi wzdłuż ulicy Wałowej, z którego wolno korzystać tylko pojazdom komunikacji miejskiej. Miejsce to było wykorzystywane przez niektórych kierowców do parkowania aut niezgodnie z przepisami. Zdarzało się, że stojące po obu stronach jezdni pojazdy utrudniały lub uniemożliwiały przejazd autobusom. W miniony weekend było już inaczej.

Na wniosek straży miejskiej przy wjeździe na odcinek drogi przeznaczony dla pojazdów komunikacji miejskiej pojawił się dodatkowy znak: zakaz zatrzymywania się (B-36) z tabliczką, która informuje o usunięciu pojazdu na koszt właściciela (T-24). W sobotę i niedzielę (12-13 sierpnia) miejsce to zostało objęte szczególnym nadzorem funckjonariuszy. Problemów z niewłaściwie zaparkowanymi pojazdami nie było. Mundurowi podjęli interwencję wobec kierowcy tylko jednego auta.

Rejon pętli autobusowej przy Wałowej będzie regularnie kontrolowany przez strażników. Dlatego też apelujemy do kierowców, by zwracali uwagę na oznakowanie i prawidłowo parkowali swoje auta! Przypominamy, że koszt odholowania samochodu osobowego na parking administracyjny wraz z pierwszą dobą postoju wynosi 515 złotych. Za zlekceważenie znaku B-36 kierowcy grozi dodatkowo mandat w wysokości 100 złotych i jeden punkt karny.