Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Paweł Adamowicz 1965-2019

Autor: Wojciech Siółkowski

Paweł Adamowicz 1955-2019Z ogromnym bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza.

Łączymy się w smutku i żałobie z Jego Najbliższymi.

 

Wyrazy najgłębszego współczucia składają

Komendant Leszek Walczak oraz pracownicy Straży Miejskiej w Gdańsku