Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Patrol wodny do pożaru

Patrol wodny do pożaru

Funkcjonariusze pełniący służbę w patrolu wodnym ugasili pożar.

W dniu 15 czerwca strażnicy patrolujący Motławę, Martwą Wisłę, Wisłę Śmiałą i kanały portowe, będąc w rejonie Żurawia zauważyli dym wydobywający się z nabrzeża. Po dopłynięciu na miejsce funkcjonariusze stwierdzili, że pali się stara drewniana odbojnica, czyli belka chroniąca kadłub przed uszkodzeniem przy dobijaniu do nabrzeża albo do innego statku. Natychmiast została podjęta akcja gaśnicza, dzięki której płomienie zostały zlikwidowane.

Przypominamy, że Telefon Alarmowy Straży Miejskiej to 986, a ze Strażą Pożarną można się połączyć wybierając numer 998.