Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Patrol szkolny

Funkcjonariusze Straży Miejskiej i Policji wspólnie patrolują tereny gdańskich placówek oświatowych.

W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa w gdańskich szkołach oraz w ich pobliżu od 2008 roku Straż Miejska w Gdańsku realizuje we współpracy z Komendą Miejską Policji działania pod nazwą "patrol szkolny". Głównym zadaniem wspólnego patrolu strażników miejskich oraz policjantów jest kontrolowanie rejonów, gdzie znajdują się szkoły oraz reagowanie na zdarzenia o charakterze chuligańskim, uszkodzenia mienia, kradzieże, handel substancjami uzależniającymi, wymuszenia i rozboje. Ponadto funkcjonariusze sprawdzają, czy młodzież i dzieci nie uchylają się od obowiązku szkolnego. Zapobiegają też sprzedaży alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim m.in. poprzez kontrolę placówek handlowych oraz gastronomicznych, sprzedających alkohol i papierosy w pobliżu szkół. Sprawdzają miejsca gromadzenia się młodzieży pod kątem spożywania przez nią alkoholu i palenia wyrobów tytoniowych. Strażnicy nawiązują również kontakt z dyrekcjami placówek i przeprowadzają rozmowy z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym.

We wtorek 5 lutego w związku ze zbliżającymi się feriami funkcjonariusze przeprowadzili zajęcia edukacyjne na temat bezpieczeństwa dzieci podczas zimy. W zajęciach uczestniczyli wszyscy uczniowie klas podstawowych i gimnazjalnych Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 28 przy ul. Karpiej 1 w Gdańsku. Na zajęciach funkcjonariusze Policji i Straży Miejskiej w Gdańsku tłumaczyli dzieciom, jak się zachować, aby uniknąć kontuzji podczas zabawy w okresie ferii zimowych. Podkreślali, że przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa może przyczynić się również do zmniejszenia skali czynów karalnych, popełnianych przez młodzież w czasie zimy.

[gallery link="file" includes="7029,7028,7027,7026,7025,7024" ids="7024,7025,7026,7027,7028,7029"]