Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Parkuj z głową
Parkuj z głową

W okresie letnim na terenie Gdańska pojawia się zwiększona liczba chętnych do zwiedzania i co za tym idzie – samochodów, które często są pozostawiane w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Niestety, kierowcy nie zawsze dostrzegają znaki informujące o zasadach ruchu drogowego w danym rejonie i strażnikom podejmującym interwencje tłumaczą się w dość osobliwy sposób. Często pojawiają się wyjaśnienia od osób, które twierdzą, że „stanęliśmy przecież tylko na chwilę”, czy też parkują na moment, ponieważ „my tylko do piekarni”. Powodem do łamania przepisów są także zbyt ciężkie bagaże, które ciężko przenieść od parkingu, aż do hotelu.

Nagminnym problemem jest także pozostawianie swoich aut przez wielu nieuprawnionych kierowców na miejscach parkingowych, które są przeznaczone dla osób z orzeczoną niepełnosprawnością. Tak zwana „koperta” to przywilej, do którego mają prawo określone osoby. Straż Miejska w ramach codziennej służby egzekwuje przepisy i podejmuje interwencje wobec kierowców, którzy parkują na tak oznaczonym miejscu, a nie są do tego uprawnieni.

Warunki oznakowania miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego osoby niepełnosprawnej określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach. Do parkowania na tzw. „kopertach” upoważnia specjalna Karta Parkingowa. Mogą się o nią ubiegać osoby o stwierdzonym stopniu niepełnosprawności, a także placówki zajmujące się edukacją, opieką bądź rehabilitacją osób niepełnosprawnych. Szczegółowe informacje dotyczące procedury wydania Karty Parkingowej można znaleźć pod tym linkiem - Informacje dla niepełnosprawnych

Zgłoszenia dotyczące nieuprawnionego parkowania na kopertach czy blokowaniu przez zaparkowane pojazdy infrastruktury miejskiej (podjazdy, windy, garaże), należy przekazywać na numer alarmowy Straży Miejskiej 986.