Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Parkowanie? Nic trudnego!

Parkowanie? Nic trudnego!Wystarczy spokój, opanowanie i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Funkcjonariusze Straży Miejskiej sprawdzają czy z żadnym z tych elementów nie mają problemu gdańscy kierowcy.

Od 28 kwietnia do dzisiejszego dnia włącznie prowadzone są działania mające przypominać kierowcom w jaki sposób i gdzie należy parkować. Akcja pod kryptonimem "Parkuj z głową" jest realizowana przez Referat VI obejmujący swoim zasięgiem Orunię, Olszynkę, Stogi, Przeróbkę i Wyspę Sobieszewską oraz Referat V, którego funkcjonariusze patrolują Chełm, Jasień, Kokoszki, Piecki/Migowo, Ujeścisko.

Przypominamy, że nieprawidłowe parkowanie pojazdu może utrudnić przejazd innym kierowcom i całkowicie zablokować ruch drogowy. Straż Miejska w Gdańsku zachęca wszystkich kierowców obecnych na gdańskich ulicach do przestrzegania przepisów ruchu drogowego w celu uniknięcia konsekwencji finansowych.