Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Parkowanie na kopercie tylko z nową kartą

Karty dla niepełnosprawnych od lipca według nowych zasad

Straciły ważność karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych, wydane przed 1 lipca 2014 r. W tej chwili każdemu, kto korzysta z uprzywilejowanych miejsc postojowych, wolno się posługiwać jedynie nowym dokumentem!

Karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych wydawał wcześniej Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku, jeszcze wcześniej Straż Miejska. Jednak dokumenty te straciły ważność. Teraz trzeba mieć nową kartę, wystawioną przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Takie dokumenty są w tej chwili wydawane na czas określony: osobom niepełnosprawnym na 5 lat maksymalnie - natomiast placówkom, które mają takich podopiecznych, na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. poz. 1446), karta parkingowa przysługuje:

-  osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; - osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16. roku życia, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się; - placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych, mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Nowe przepisy przewidują również utworzenie centralnej ewidencji kart parkingowych. Ma ona być prowadzona przez ministra spraw wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. System ten zacznie funkcjonować 4 stycznia 2016 roku.

Kary są surowe!

Prawo mówi, że w aucie, które stoi na uprzywilejowanym miejscu, karta musi leżeć za przednią szybą i musi być widoczna w całości. Pod nieobecność kierowcy strażnicy miejscy nie są w stanie ustalić, czy miał on prawo zająć kopertę przeznaczoną dla osoby niepełnosprawnej czy nie. Jeśli nie ma widocznej, czytelnej karty, funkcjonariusze mają obowiązek podjąć interwencję.

Bezprawne zajęcie koperty oznacza mandat w wysokości 500 złotych. Użytkownik karty parkingowej, która mu nie przysługuje, dostaje kolejny mandat w wysokości 300 złotych. Dodatkowo, jeśli w aucie, które nielegalnie zajęło uprzywilejowane miejsce nie ma kierowcy, pojazd trzeba natychmiast odholować na parking administracyjny. W Gdańsku taka usługa wraz z pierwszą dobą postoju kosztuje 473 złote. Każda kolejna doba parkowania to 33 złote.

Taryfikator mandatowy (obowiązujący od 11.04.2015 r.):

Niestosowanie się do znaku P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 500 zł (§90 ust.2 i §92). Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: 300 zł (art.8 ust.1 lub 2). Posługiwanie się przez osobę do tego nieuprawnioną kartą parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i jednocześnie niestosowanie się do znaków drogowych: •    B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych”, B-3a „zakaz wjazdu autobusów”, B-4 „zakaz wjazdu motocykli”: 550 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 18 ust.1–3) •    B-10 „zakaz wjazdu motorowerów”: 400 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 18 ust.11) •    B-35 „zakaz postoju”, B-37 lub B-38 „zakaz postoju w dni …”: 400 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 28 ust.1 albo 6) •    B-39 „strefa ograniczonego postoju”: 400 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 29) •    D-18 „parking” lub D-18b „parking zadaszony”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29, albo D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, z umieszczoną pod znakiem tabliczką T-29: 800 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 52 ust.6 w zw. z § 2 ust.4 albo § 52 ust.4 w zw. z § 2 ust.4) •    P-18 „stanowisko postojowe” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej” albo P-20 „koperta” i P-24 „miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej”, umieszczonego samodzielnie bez znaku pionowego D-18, D-18a lub D-18b: 800 zł (art.8 ust.1 lub 2 i § 90 ust.2 i § 92 albo § 90 ust.4 i § 92)

Od 1.07.2014 r. karty parkingowe dla niepełnosprawnych wydaje:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5 tel./fax (58) 320 22 96 e-mail: mzon@gdansk.gda.pl

Godziny przyjęć klientów: poniedziałek, wtorek, środa, piątek: 8:30-14:00 czwartek: 8:30-17:00