Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Pamiętajmy o bezdomnych

Pamiętajmy o bezdomnych

W związku z okresem jesienno-zimowym funkcjonariusze Straży Miejskiej zwracają szczególną uwagę na osoby bezdomne.

W dniu 8 października funkcjonariusze patrolujący rejon ulic Głęboka, Ołowianka, Mostek, Elbląska na gdańskim Śródmieściu zauważyli grupę 5 osób śpiących na zapleczu jednego ze sklepów spożywczych. Osoby te były trzeźwe i spały na wyciągniętym z pobliskiej altany śmietnikowej sienniku oraz kartonach. Po krótkiej rozmowie z bezdomnymi funkcjonariusze wezwali na miejsce zdarzenia karetkę pogotowia, która jedną z osób zabrała do Szpitala Wojewódzkiego, a drugą ratownicy medyczni poddali badaniom i zalecili skorzystanie z poradni ortopedycznej.

Obecnie w Gdańsku dni i noce są coraz chłodniejsze dlatego też Straż Miejska podejmuje działania mające na celu zapewnienia pomocy osobom bezdomnym. Patrole funkcjonariuszy regularnie pojawiają się w miejscach, w których najczęściej przebywają bezdomni i informują ich o możliwości skorzystania z miejskich noclegowni.

Straż Miejska apeluje do wszystkich mieszkańców Gdańska o zgłaszanie pod numer alarmowy 986 miejsc przebywania osób bezdomnych. Każda informacja o osobach pozostających w zimne dni bez dachu nad głową może zapobiec tragedii i uratować życie.