Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Pamięć o obrońcach gdańskiej poczty

Pamięć o obrońcach gdańskiej pocztyFunkcjonariusze z Referatu III nie zapomnieli o osobach, które oddały życie za Gdańsk i uczcili pamięć poległych obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.

Początek listopada to dla wielu z nas szansa na upamiętnienie bliskich czy ważnych osób, którzy odeszli. Strażnicy z Referatu III postanowili z tej okazji uczcić pamięć poległych pocztowców, którzy zginęli broniąc gdańskiej placówki. Funkcjonariusze złożyli kwiaty oraz zapalili znicze tuż obok Mogiły Obrońców Poczty Polskiej znajdującej się na Cmentarzu Ofiar Hitleryzmu na gdańskiej Zaspie.

Atak na Pocztę Polską w Gdańsku rozpoczął się o godz. 4:45 równocześnie z ostrzałem Westerplatte. 1 września, o godz. 19 kiedy to Niemcy podpalili placówkę, pocztowcy podjęli decyzję o kapitulacji. 5 paź­dzier­ni­ka 1939 roku, po pro­ce­sie uzna­nym póź­niej za zbrod­nię sądo­wą, Niem­cy roz­strze­la­li obroń­ców gdańskiej Poczty. W 1998 roku Rada Miasta Gdańska przyznała poległym pocztowcom tytuły honorowych obywateli Miasta Gdańska.