Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ostrożnie z fajerwerkami

O tym, że fajerwerki mogą okazać się niebezpieczne, nikogo przekonywać nie trzeba. W okresie świątecznym i w noc sylwestrową zwiększa się liczba osób, które kupują i używają materiałów pirotechnicznych. Wśród nich są przede wszystkim dzieci i młodzież.

W Gdańsku używanie materiałów pirotechnicznych jest dozwolone wyłącznie 31 grudnia i 1 stycznia danego roku. Dzieci i młodzież mogą używać wyrobów pirotechnicznych tylko pod opieką rodziców lub innej osoby wskazanej jako opiekun dziecka. Opiekun ten musi być jednak osobą pełnoletnią. Przypominamy również, że istnieje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Sprzedaż lub usiłowanie sprzedaży artykułów pirotechnicznych osobom małoletnim zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do dwóch lat. Obrót materiałami wybuchowymi wymaga koncesji. Zwolnione są od tego wyroby z grupy pirotechniki widowiskowej, które oznakowane są na opakowaniu odpowiednimi kodami klasyfikacyjnymi (1.4G lub 1.4S) oraz znakiem literowym NWP. Każdy przypadek sprzedaży fajerwerków osobom małoletnim należy zgłaszać do straży miejskiej pod bezpłatny numer alarmowy 986. W razie ujawnienia takiego przypadku funkcjonariusze sporządzają dokumentację i przekazują sprawę Policji i Państwowej Inspekcji Handlowej. W grudniu funkcjonariusze Straży Miejskiej w Gdańsku realizują w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych program profilaktyczny „ Fajerwerki”. Podczas prelekcji uświadamiają dzieciom i młodzieży, że zabawa z fajerwerkami to przyjemność, która niestety może zakończyć się tragicznie. Wystarczy jedna chwila nieuwagi, by móc zdrowie lub życie stracić. Straż Miejska w Gdańsku apeluje więc do rodziców i opiekunów osób nieletnich oraz do wszystkich, którzy używają fajerwerków i petard, o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi. Kupując materiały pirotechniczne, trzeba zwrócić uwagę, czy są one dopuszczone do obrotu w naszym kraju i czy są bezpieczne dla użytkownika. Przed odpaleniem petardy należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z nią.