Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Ostatnie pożegnanie

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci księdza kanonika Bernarda Zielińskiego. Od wielu lat był przyjacielem Straży Miejskiej w Gdańsku i pełnił posługę kapelana naszej formacji.
Ks. Bernard Zieliński w nowej siedzibie Referatu V

Ksiądz Bernard Zieliński zmarł 29 stycznia po długiej i ciężkiej chorobie. Był bardzo lubianym i cenionym kapłanem. My zapamiętamy go jako niezwykle życzliwego i zawsze radosnego człowieka. Dopóki pozwalał mu na to stan zdrowia, uczestniczył we wszystkich ważnych wydarzeniach z życia naszej jednostki, interesował się naszą pracą i zawsze był gotów służyć pomocą duszpasterską. 

Ksiądz Bernard Zieliński urodził się 30 marca 1940 r. w Brusach. Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1964 r. z rąk biskupa Edmunda Nowickiego. Był wikariuszem w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrzeszczu, następnie proboszczem parafii pw. św. Wawrzyńca w Różynach, a od 1 kwietnia 1985 r. do 12 kwietnia 2015 r. proboszczem parafii pw. św Antoniego Padewskiego w Brzeźnie. W swojej parafii pozostał jako kapłan emeryt. Od  listopada 2016 r. ze względu na stan zdrowia przebywał w Centrum Pomocowym im. Jana Pawła II Caritas Archidiecezji Gdańskiej w Gdańsku Przymorzu. 

Pełnił funkcje diecezjalnego duszpasterza akademickiego, diecezjalnego duszpasterza środowisk twórczych, diecezjalnego duszpasterza pracowników wodociągów i kanalizacji oraz obrońcy węzła małżeńskiego w Sądzie Biskupim. Był również kapelanem i sekretarzem ks. bpa Edmunda Nowickiego.  22 czerwca 2001 r. został kanonikiem gremialnym kapituły kolegiackiej gdańskiej.