Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Osowa pod lupą strażników

Osowa pod lupą strażników

Spalanie odpadów problemem dzielnicy Osowa. Do takiego wniosku można dojść, analizując liczne zgłoszenia od mieszkańców. Dotyczą one głównie budynków, stojących w rejonie ulic Kielnieńskiej oraz Barniewickiej. Strażnicy miejscy postanowili przyjrzeć się bliżej tej sprawie.

Przez trzy tygodnie, od poniedziałku 23 lutego do piątku 13 marca, mundurowi z Referatu IV będą zwracać szczególną uwagę na kominy w tej części miasta. Właściciele posesji mogą spodziewać się kontroli. Cel działań funkcjonariuszy jest jeden: chodzi o to, by ukrócić spalanie substancji zabronionych w piecach grzewczych.

Interwencje dotyczące spalania odpadów w domowych instalacjach przeprowadzane są w oparciu o zapisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. (art. 191: Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.)

Podkreślić należy, że kary są wysokie: mandat do 500 złotych lub grzywna sięgająca nawet 5000 złotych!

Więcej informacji na ten temat (m.in. jak przeprowadzane są kontrole): - Śmieci to nie opał

Czytaj także: - Odpady? Nie spalam! - Kilka słów o spalaniu, czyli co warto wiedzieć o jesiennych porządkach