Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Osowa: Jak oni parkują?!

Osowa: Jak oni parkują?!Strażnicy miejscy zapowiadają kolejne działania w rejonie Szkoły Podstawowej nr 81 przy ulicy Siedleckiego. Od kilku miesięcy do Referatu Dzielnicowego IV wpływa wiele skarg, dotyczących nieprawidłowego parkowania aut na terenach sąsiadujących z placówką. Każdego dnia rejon jest kontrolowany przez funkcjonariusza dzielnicowego. Działania prowadzą też patrole interwencyjne. Lecz mimo licznych pouczeń, mandatów i wniosków do sądu, wciąż nie brakuje kierowców, którzy gotowi są parkować swoje auta niezgodnie z przepisami.

Wzmożone kontrole pod kątem wykroczeń drogowych, popełnianych w rejonie ulic: Balcerskiego, Siedleckiego i Niedziałkowskiego, zostaną przeprowadzone we wtorek 21 marca w godzinach 16:30-18:30. W działaniach wezmą udział trzy patrole interwencyjne straży miejskiej. O udzielenie wsparcia poproszeni zostali także policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji oraz z Komisariatu Policji IX.

Osowa: Jak oni parkują?!Czas i miejsce akcji nie są przypadkowe. Na wtorkowe popołudnie w Szkole Podstawowej nr 81 zaplanowano wywiadówki. Niestety, wśród rodziców przyjeżdżających na zebrania jest wiele osób, które nie zwracają uwagi na to, gdzie parkują swoje auta. Skutkuje to między innymi licznymi zgłoszeniami do straży i prośbami o podejmowanie interwencji.

Intensywne działania w rejonie szkoły prowadzimy od września. W pierwszych tygodniach roku szkolnego wystawialiśmy specjalne patrole w ramach akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. Potem objęliśmy to miejsce stałymi kontrolami. Strażnik dzielnicowy regularnie odwiedza tę okolicę. Poza tym kilka razy dziennie przy szkole pojawia się patrol, który podejmuje interwencje. Jednak mimo licznych pouczeń, mandatów i wniosków do sądu, wykroczenia drogowe wciąż są tam popełniane – mówi Tomasz Zubek, kierownik Referatu Dzielnicowego IV z siedzibą przy ul. Orfeusza 2.

Osowa: Jak oni parkują?!W związku z nieprawidłowym parkowaniem na terenach sąsiadujących ze Szkołą Podstawową nr 81, od 1 września 2016 roku do połowy marca 2017 roku strażnicy miejscy udzielili 127 pouczeń i wypisali 46 mandatów. Ich aktywność w tej sprawie nie ogranicza się jednak tylko do podejmowania doraźnych interwencji.

Już na początku września wystąpiliśmy z wnioskiem o zamontowanie progu zwalniającego przy szkole. W lutym zaangażowaliśmy się w działania, których  celem jest zmiana oznakowania przy szkole. Regularnie spotykamy się z dyrekcją szkoły, chodzimy też na zebrania i rozmawiamy o problemie z rodzicami – wylicza Tomasz Zubek.

Z uwagi na to, że wykroczenia drogowe popełniane w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 81 zagrażają bezpieczeństwu najmłodszych, strażnicy miejscy zapewniają, że nie zrezygnują ze stałych kontroli oraz intensywnych działań w tym rejonie do końca roku szkolnego.