Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Osobom żebrzącym pomagaj tylko mądrze i odpowiedzialnie!
Rozpoczęła się kampania przeciwko żebractwu w Gdańsku. Potrwa cały wakacyjny sezon, przede wszystkim w Śródmieściu. Ma ona wymiar pomocowy, edukacyjny oraz prewencyjny. Mieszkańców i turystów będziemy zachęcać, by żebrzącym pomagali odpowiedzialnie, np. kierując ich do instytucji i organizacji wspierających. Dzieci proszące o datki, potrzebujące opieki i zagrożone wykluczeniem społecznym wesprzemy w „świetlicy wielokulturowej” przy ulicy Zakopiańskiej 40.
plakat żebractwo 1200px

W bieżącym sezonie letnim, jak w ubiegłym, akcji przeciwko żebractwu w Gdańsku przyświeca hasło: „Okaż serce… nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie! Pomagaj  mądrze!”. Opatrzone nim plakaty i ulotki rozkolportują pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz streetworkerzy z Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (TPBA) m.in. do restauracji, kawiarni, hoteli w Śródmieściu. Materiały będą dostępne także w tramwajach wodnych (ulotki) i w autobusach miejskich (plakaty).

Odpowiedzialna pomoc

Prosimy, by nie wspierać osób żebrzących pieniędzmi, gdyż to nie rozwiąże ich problemu. Zachęcamy natomiast do rozmowy z potrzebującym człowiekiem, wskazania mu numeru do instytucji, w której otrzyma m.in. niezbędną pomoc bytową, rzeczową, żywnościową, schronienie, itd. (jeśli to konieczne, do doraźnego wsparcia potrzebującej osoby piciem czy jedzeniem, następnie skierowaniem do MOPR lub pomocowej organizacji).

Przez całe wakacje funkcjonariusze gdańskiej Straży Miejskiej oraz Policji patrolować będą najbardziej turystyczne i przez to atrakcyjne dla osób proszących o datki punkty miasta - również z naciskiem na interwencje przeciwdziałające problemowi społecznemu, szczególnie gdy dotyczy on najmłodszych.

O żebrzących dzieciach mundurowi będą informować Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, sąd rodzinny, w przypadku cudzoziemców również Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek. Działania prewencyjne na ulicach prowadzić też mają funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku.  

Wsparcie dla dzieci priorytetem

Od 24 czerwca przy ulicy Zakopiańskiej 40 działa „świetlica wielokulturowa”, w której opiekę otrzymują dzieci proszące o datki na ulicy lub towarzyszące swoim opiekunom podczas żebrania. Placówka zajmie się również najmłodszymi, którzy z różnych przyczyn nie mogą liczyć latem na uwagę i właściwe zaopiekowanie przez rodziców, a także dziećmi imigrantów oraz zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Placówkę – na zlecenie miasta – prowadzi Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII) we współpracy z Fundacją Wsparcia i Inicjatyw Społecznych (FWIS). Świetlica działa w dni powszednie, w godzinach od 10.00 do 18.00 na potrzeby dzieci w wieku od kilku do kilkunastu lat. Podczas Jarmarku św. Dominika będzie czynna także w weekendy, w godz. od 10.00 do 16.00. Podopieczni świetlicy mają tam zapewnione posiłki i napoje, opiekę wykwalifikowanych pedagogów, program gier, zabaw, wyjść w plener i do atrakcyjnych punktów i instytucji w Trójmieście. Wszystko bezpłatnie. Dzieci mają aktywnie i miło spędzić wakacyjny czas. Środki na działanie świetlicy pochodzą z budżetu miasta.

Żebractwo, zwłaszcza latem, jest problemem polskich miast – podkreśla Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. edukacji i usług społecznych. Szczególnie ośrodków bardzo atrakcyjnych turystycznie. Bardzo proszę o informowanie służb miejskich o osobach żebrzących. A już szczególnie, gdy to zjawisko dotyczy kobiet czy dzieci. Na taki proceder nie ma zgody! Jest on formą współczesnego niewolnictwa, do którego nie możemy przykładać ręki!

Żebractwo w Kodeksie

Zgodnie z art. 58 Kodeksu Wykroczeń, kto mając środki na życie, mogąc pracować – żebrze w miejscu publicznym, podlega karze ograniczenia wolności, grzywnie do 1,5 tys. zł lub naganie. Kto prosi o datki natarczywie, nagabując i oszukując – aresztowi albo ograniczeniu wolności. Z kolei kto m.in. skłania do żebractwa osobę małoletnią, bezradną wykorzystując np. jej podległość opiekuńczą może trafić do aresztu. Art. 104 KW przewiduje też w takim wypadku karę ograniczenia wolności lub grzywnę.

Prosimy o sygnały

Jeżeli zauważymy osoby żebrzące, należy zgłosić taki przypadek, dzwoniąc pod numery alarmowe: Policji – 112 lub Straży Miejskiej – 986.W sprawie wsparcia prosimy o kontakt z gdańskim MOPR, tel. 58 342 31 50 lub 58 522 38 20 (w godzinach pracy instytucji).

Na stronie: www.gdansk.policja.gov.pl dostępna jest także Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Za pomocą specjalnej aplikacji mieszkańcy mogą zgłosić miejsce, w którym zauważyli osobę nagabującą przechodniów. To wskazówka dla patrolu.

Kampanię przeciwko żebractwu prowadzą gdańscy partnerzy: MOPR, Straż Miejska, Komenda Miejska Policji, Morski Oddział Straży Granicznej, TPBA, Zarząd Transportu Miejskiego, CWII oraz FWIS.

(tekst: Sylwia Ressel, MORP)