Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Olszynka: Twoja dzielnica - Twój Gdańsk

W środę 26 kwietnia odbyło się kolejne obywatelskie spotkanie z cyklu „Twoja dzielnica – Twój Gdańsk”. Również i tym razem cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 59 przy ulicy Modrej wypełniła się licznie zgromadzonymi mieszkańcami dzielnicy Olszynka.

Prezydent Miasta Paweł Adamowicz w czasie swojego wystąpienia opowiedział zebranym o zrealizowanych oraz planowanych inwestycjach. Zwrócił uwagę na uciążliwy dla olszynian brak bezkolizyjnego przejazdu kolejowego wzdłuż ul. Łanowej. Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta, zaznaczyła, że jest on aktualnie w fazie przygotowań i analiz. W dalszej części debaty mieszkańcy mieli możliwość spotkać się i porozmawiać z zastępcami Prezydenta Miasta.

Przeczytaj relację ze spotkania na: gdansk.pl

Wśród przedstawicieli jednostek miasta byli również strażnicy miejscy. Odwiedzający nasze stoisko mogli na nim znaleźć ulotki tematyczne, materiały edukacyjne oraz plakaty. Funkcjonariusze chętnie wysłuchiwali uwag i sugestii mieszkańców oraz przyjmowali zgłoszenia porządkowe. Mundurowym najczęściej zgłaszano sprawy dotyczące nielegalnych wysypisk śmieci.

Dzielnicę Olszynka obejmuje swoim zasięgiem Referat VI Straży Miejskiej w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Elbląskiej 54/60, tel. 58 301 30 11 wew. 103; 110. Wszelkie problemy porządkowe na terenie miasta można zgłaszać strażnikom miejskim dzwoniąc pod bezpłatny, alarmowy numer 986.