Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Odprawa Straży Miejskiej z prezydentem Gdańska

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz spotkał się ze Strażą Miejską w Gdańsku.

W komendzie Straży Miejskiej w Gdańsku w poniedziałek 27 lutego 2012 roku odbyła się coroczna odprawa sprawozdawczo-planistyczna Komendanta Straży Miejskiej z Prezydentem Miasta Gdańsk Pawłem Adamowiczem, Wiceprezydentami, komendantami miejskimi Policji i Straży Pożarnej oraz dyrektorami jednostek organizacyjnych miasta GZNK i ZDiZ.

Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak omówił realizację celów założonych na rok 2011, budżetu oraz działania podjęte w ubiegłym roku. Następnie przedstawił priorytety Straży na rok 2012, do których należą: dbanie o utrzymanie czystości i porządku w mieście, działania profilaktyczne, współpraca z mieszkańcami i instytucjami miasta oraz bezpieczeństwo podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej.

Straż Miejska w Gdańsku w bieżącym roku zamierza skupić swoje działania na zapobieganiu zaśmiecaniu miejsc publicznych i pozostawianiu nieczystości po psach, na ograniczeniu dzikich wysypisk śmieci, nielegalnego rozmieszczania plakatów i ogłoszeń, na usuwaniu wraków samochodów oraz na kontroli umów związanych z wywozem odpadów. Straż dalej będzie egzekwowała przestrzeganie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych, reagowała w przypadku parkowania przez osoby nieuprawnione w miejscach przeznaczonych dla niepełnosprawnych i kontrolowała Strefę Ograniczonego Ruchu. Straż będzie interweniowała szczególnie na prośby mieszkańców w przypadku zgłoszeń nieprawidłowego parkowania, które utrudnia poruszanie się innym pojazdom. Straż będzie kontynuowała działania przeciw nielegalnemu handlowi, zakłócaniu spokoju oraz niszczeniu mienia. Aktualnym problemem, którym ma zamiar się zająć się Straż Miejska w Gdańsku są reklamy mobilne. Ze względu na huraganowe wiatry, które uderzają nasze nadmorskie miasto, stanowią one realne zagrożenie dla przechodniów.

Straż Miejska obok działań prewencyjnych podejmuje liczne inicjatywy profilaktyczne. W najbliższym czasie będzie miał miejsce finał V Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie – „Bezpieczne Euro”. Trwa prowadzona przez strażników akcja „Wiem, znam, działam – bezpieczny senior”. Na wiosnę powrócą plakaty uświadamiające mieszkańców o konieczności sprzątania po swoich psach. Referat Profilaktyki prowadzi zajęcia edukacyjno-profilaktyczne w gdańskich szkołach. W tym roku Straż Miejska zaangażuje się aktywnie w Gdańskie Dni Sąsiadów.

Jednym z priorytetów Straży Miejskiej w Gdańsku jest poprawienie współpracy z mieszkańcami. Straż Miejska w Gdańsku stara się coraz bardziej być dla mieszkańców, słuchać mieszkańców i wspólnie z mieszkańcami reagować na ich potrzeby w ramach uprawnień, jakie daje jej prawo. Służy temu zapoczątkowane w ubiegłym roku przydzielenie każdej ulicy konkretnemu strażnikowi rejonowemu. Strażnicy uczestniczą też w spotkaniach rad dzielnic i osiedli, wsłuchując się w oczekiwania mieszkańców. W niektórych dzielnicach strażnicy są obecni podczas cotygodniowych dyżurów w radzie dzielnicy. Usprawnieniu komunikacji z mieszkańcami ma służyć też nowa strona internetowa.

Straż Miejska w Gdańsku stara się współpracować również z licznymi urzędami i formacjami, jak: GZNK, ZDiZ, MOPS, Policja, Straż Pożarna itp. Zainicjowana została współpraca ze strażami miejskimi Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego. Straż Miejska współdziała także w ramach Unii Metropolii Polskich. Aktywnie uczestniczy również w Związku Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities), gdzie komendant Straży Miejskiej w Gdańsku przewodniczy Komisji Bezpieczeństwa.

Ostatnim zagadnieniem poruszonym przez komendanta były przygotowania do Euro 2012. Straż Miejska w Gdańsku będzie w czasie mistrzostw Europy pełniła służbę w systemie 24-godzinnym. Zajmie się zabezpieczeniem ładu i porządku w rejonach PGE Arena, węzłów przesiadkowych (PKP, CH Auchan), rejonach przyległych do Strefy Kibica (Plac zebrań ludowych, pas nadmorski), centrów prasowych (Główne Miasto, Oliwa) oraz Motławy (patrol wodny). Przygotowana jest także strona internetowa, na której mieszkańcy i kibice znajdą najważniejsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i poruszania się w mieście.

Po prezentacji komendanta prezydent zainicjował dyskusję dotyczącą ważnych dla czystości i porządku w mieście zagadnień. Na koniec prezydent Paweł Adamowicz podziękował wszystkim strażnikom, pochwalił nową stronę internetową i polepszenie komunikacji z mieszkańcami, wyrażając nadzieję, że rok 2012 pogłębi zaufanie mieszkańców Gdańska do Straży Miejskiej.

Zachęcamy do zapoznania się Raportem rocznym za rok 2011 oraz dzielenia się uwagami na temat działalności Straży. Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku oczekuje na uwagi mieszkańców dotyczące raportu, które prosimy przesyłać przez formularz.

Raport roczny [gallery link="file" columns="3" include="5408, 5410, 5414"]