Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Odprawa roczna w Straży Miejskiej w Gdańsku

Autor: Marta Drzewiecka
Podsumowanie pracy gdańskich strażników w 2021 roku i omówienie najważniejszych zadań do zrealizowania w roku bieżącym były głównymi tematami spotkania, które odbyło się 4 marca.
Zastępca Prezydent Miasta Gdańska Piotr Borawski na odprawie rocznej Straży Miejskiej w Gdańsku.JPG

W odprawie, której gospodarzem był Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak, uczestniczyli: zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu Piotr Borawski, przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek oraz kierownictwo Straży Miejskiej w Gdańsku.

Komendant przedstawił informację o realizacji zadań Straży Miejskiej w Gdańsku w 2021 roku oraz analizę podejmowanych działań. Zamierzone cele udało się zrealizować w całości, mimo tego, że przez 160 dni na polecenie Wojewody Pomorskiego zadania wszystkim strażom gminnym i miejskim wyznaczała Policja, pełniąc tym samym nadzór nad ich pracą. Zadania te dotyczyły przede wszystkim działań związanych z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.

Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku omawia działania jednostki w roku 2021.JPG

Wśród najważniejszych zadań Straży Miejskiej w Gdańsku na 2022 rok Komendant Leszek Walczak wymienił:

  • Skuteczne egzekwowanie przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego,
  • Ochronę środowiska naturalnego,
  • Efektywne egzekwowanie porządku publicznego na planowanym obszarze Parku Kulturowego,
  • Opracowanie i wdrożenie dwóch nowych programów profilaktycznych.

Szczegółowe statystyki dotyczące działalności Straży Miejskiej w Gdańsku w ubiegłym roku znaleźć można w Raporcie Rocznym 2021 (17.04 MB)