Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Odprawa w straży: podsumowanie ubiegłego roku, plany na najbliższe miesiące
Autor: Wojciech Siółkowski
Zadania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, ochroną środowiska naturalnego oraz zabezpieczeniem sezonu letniego są priorytetami Straży Miejskiej w Gdańsku w 2019 roku. Taki plan działania został przyjęty podczas odprawy rocznej z udziałem Prezydent Miasta Gdańska. Podczas spotkania, które odbyło się w poniedziałek 25 lutego, podsumowano także rok 2018.
odprawa roczna1 1200px

W odprawie, której gospodarzem był Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak, uczestniczyli między innymi:

 • Aleksandra Dulkiewicz - Prezydent Miasta Gdańska,
 • Piotr Borawski - Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu,
 • Piotr Grzelak - Zastępca Prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju i mieszkalnictwa,
 • Danuta Janczarek - Sekretarz Miasta,
 • Teresa Blacharska - Skarbnik Miasta,
 • Wojciech Siwek - Komendant Miejski Policji,
 • Jacek Noga - Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej,
 • przedstawiciele Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska,
 • dyrektorzy wydziałów Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz miejskich jednostek i instytucji,
 • kierownictwo Straży Miejskiej w Gdańsku.

Komendant Leszek Walczak przedstawił informację o realizacji zadań Straży Miejskiej w Gdańsku w 2018 roku, analizę podejmowanych działań oraz efekty współpracy z miejskimi instytucjami i innymi służbami. Odpowiadał też na pytania uczestników odprawy.

odprawa roczna2 1200px

Szczegółowe statystyki dotyczące działalności Straży Miejskiej w Gdańsku w ubiegłym roku znaleźć można w "Raporcie rocznym 2018" (2.62 MB).

W dyskusji skupiono się na potrzebach mieszkańców oraz możliwości skutecznego zaspokajania ich oczekiwań, między innymi poprzez dalsze zacieśnianie współpracy miejskich jednostek.

Wśród najważniejszych zadań Straży Miejskiej w Gdańsku na 2019 rok Komendant Leszek Walczak wymienił:

 • poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (Straż chce osiągnąć ten cel, zwiększając liczbę interwencji podejmowanych wobec sprawców wykroczeń w rejonie szkół, skrzyżowań i dróg dla rowerów oraz w strefach ograniczonego postoju. Realizowane będą też programy profilaktyczne dotyczące bezpieczeństwa w tym zakresie);
 • ochronę środowiska naturalnego (Straż zapowiada wzrost liczby kontroli instalacji grzewczych. Zwiększona powinna zostać liczba próbek popiołu pobieranego z pieców i badanego laboratoryjnie w celu określenia zawartości szkodliwych substancji. Funkcjonariusze sprawdzą stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz umowy na wywóz nieczystości płynnych. Będą kontrolowali restauratorów pod kątem posiadania punktów gromadzenia odpadów. Jak co roku, zrealizowane zostaną akcje „Wiosna” i „Zima”. Coraz więcej spraw porządkowych powinno być finalizowanych przed upływem 30 dni);
 • zabezpieczenie sezonu letniego (Mniej wyrozumiałe traktowanie przez strażników sprawców wykroczeń popełnianych latem w miejscach najchętniej odwiedzanych przez mieszkańców i turystów - na Głównym i Starym Mieście oraz w pasie nadmorskim).