Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Odprawa roczna: to był dobry rok

Odprawa roczna: to był dobry rokJakimi wynikami za ubiegły rok mogą się pochwalić gdańscy strażnicy? Czy wykonali swój plan działania? Jak układała się ich współpraca z miejskimi instytucjami? Którym problemom porządkowym powinni się bacznie przyjrzeć w najbliższych miesiącach? Dyskutowano o tym podczas dorocznej odprawy sprawozdawczo-planistycznej, która odbyła się siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku, w piątek 10 lutego.

W spotkaniu uczestniczyli: Zastępcy Prezydenta Gdańska, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Przewodniczący Rady Miasta Gdańska wraz z reprezentacją radnych, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych oraz przedstawiciele innych służb mundurowych.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku mł. insp. Sylwester Mieszczak mówił o bardzo dobrej współpracy ze strażą miejską we wspólnych patrolach interwencyjnych i w patrolu szkolnym. Zapowiedział, że planowane jest utworzenie mieszanych patroli, które będą podejmować interwencje zgłaszane przez monitoring, jak również wspólnych patroli wodnych.

Mianem wzorowej określił współpracę ze strażą miejską Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku bryg. Adam Jastrzębski. Jak stwierdził, gdy jest potrzeba, strażnicy szybko pojawiają się na miejscu akcji ratunkowej, kolizji drogowej lub pożaru i zawsze profesjonalnie je zabezpieczają. Wyraził nadzieję, że w najbliższym czasie przedstawiciele obu służb będą mogli się razem szkolić.

[gallery link="file" ids="15359,15360,15361"]

Dobre i bardzo dobre oceny wystawili współpracy ze Strażą Miejską dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych: Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Mówili o szybkich, skutecznych i efektywnych działaniach, ale wskazywali też konkretne zagadnienia, w odniesieniu do których warto byłoby współpracę doskonalić.

Z pracy gdańskich strażników zadowolony jest przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek. Pozytywnie oceniły ją również radne Emilia Lodzińska (PO) i Anna Wirska (PiS), choć – jak stwierdziły - czasami zdarzają się potknięcia, które należałoby wyeliminować.

Zastępca Prezydenta ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk chwalił zajęcia i programy profilaktyczne realizowane przez strażników w placówkach oświatowych. Z kolei Zastępca Prezydenta ds. polityki komunalnej Piotr Grzelak koncentrował się na potrzebie kontynuowania działań ograniczających nieprawidłowe parkowanie w centrum Gdańska i w pasie nadmorskim.

Ubiegłoroczne działania swoich podwładnych podsumował Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak. W stosunku do roku 2015 mieliśmy niewielki wzrost liczby interwencji. Prawie połowa zgłoszeń od mieszkańców (10 998 spośród 40 475) dotyczyła wykroczeń drogowych. Także z ankiety przeprowadzonej na naszej stronie internetowej dowiedzieliśmy się, że niewłaściwe parkowanie aut jest dla gdańszczan najdotkliwszym problemem porządkowym (18,66% głosów, 1681 głosujących) – powiedział.

Dlatego też jednym z priorytetowych zadań strażników w 2017 roku jest podniesienie poziomu przestrzegania przepisów ruchu drogowego. Kierowcy mogą spodziewać się większej liczby patroli, podejmujących interwencje na terenie Głównego i Starego Miasta oraz w strefach zamieszkania. Funkcjonariusze będą też konsekwentnie zabiegać o poprawę czystości przestrzeni publicznej i zapowiadają wzmożone kontrole w ramach walki z problemem spalania odpadów. Jak co roku szczególnym wyzwaniem będzie sezon letni. Mundurowi dołożą starań, by ograniczyć natarczywe żebractwo oraz niewłaściwe parkowanie w odwiedzanych przez turystów rejonach Gdańska.

Komendant Leszek Walczak podkreślił, że w opublikowanym w ubiegłym roku raporcie Najwyższej Izby Kontroli na temat zapewnienia bezpieczeństwa rowerzystom i pieszym, działania w tym zakresie podejmowane przez Straż Miejską w Gdańsku wiele razy były wskazywane jako wzorcowe.

Prowadzący spotkanie Zastępca Prezydenta ds. polityki przestrzennej Wiesław Bielawski podziękował wszystkim strażnikom za ich pracę i życzył samych skutecznych interwencji w 2017 roku. Dziękuję za Waszą służbę na rzecz Gdańska, choć życzę, by interwencji było jak najmniej i zawsze były skuteczne - powiedział.