Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Odprawa roczna

Autor: Monika Domachowska
Pierwsze miesiące nowego roku to dobry czas na podsumowanie minionych dwunastu miesięcy i omówienie planów bieżących. W gdańskiej straży miejskiej hołdujemy tej tradycji i na początku lutego organizujemy odprawę z władzami miasta oraz publikujemy raport roczny.
odprawa 6.JPG

Tegoroczna odprawa roczna odbyła się 7 lutego w siedzibie Straży Miejskiej w Gdańsku. Wzięli w niej udział: Piotr Borawski, Zastępca Prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu, Bogdan Oleszek, Przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, Jarosław Neumann, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji, Karol Bryś, Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele wydziałów i jednostek miejskich na co dzień współpracujących ze strażą, a także kierownictwo straży. Gospodarzem spotkania był Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak.

- Cieszę się, że możemy spotkać się w takim gronie. To doskonała okazja, aby przygotować dobry rok pracy z nastawieniem na wysoki poziom realizacji zadań. Bardzo proszę, abyśmy jasno określili wyzwania i potrzeby, aby następnie wspólnie poszukać rozwiązań optymalnych dla dobra wszystkich, całej gdańskiej społeczności - mówił podczas odprawy Piotr Borawski.

odprawa 1.JPG
 
Komendant Leszek Walczak zaczął od podsumowania minionego roku. Przedstawił informację o realizacji zadań Straży Miejskiej w Gdańsku w 2023 roku i analizę podejmowanych działań. Omówił realizację budżetu, stan zatrudnienia i wyposażenia straży miejskiej. – Nasza codzienna praca stanowi odpowiedź na przyjęte wspólnie z mieszkankami i mieszkańcami priorytety. W ubiegłym roku objęły one potrzebę skutecznego egzekwowania przestrzegania przepisów ruchu drogowego oraz ochrony środowiska naturalnego – mówił Komendant. – W roku 2024 r. naszymi priorytetami natomiast będą: skuteczne egzekwowanie przestrzegania obowiązujących przepisów, ochrona środowiska naturalnego oraz jeszcze większa aktywizacja współpracy z radami dzielnic. Oczywiście nie ograniczamy się do realizacji priorytetów, realizujemy także inne nasze działania, z naciskiem jednak na te, które sygnalizują nam mieszkańcy – podkreślał Leszek Walczak.  

Komendant omówił również dotychczasową współpracę z wydziałami Urzędu Miejskiego, poszczególnymi jednostkami miejskimi i innymi służbamiWskazał przy tym pola, w obszarze których współpracę można usprawnić i zacieśnić. Także wszyscy zebrani goście podsumowali dotychczasową współpracę ze strażą oraz określili swoje oczekiwania wobec niej.

Więcej informacji na temat zadań realizowanych w ubiegłym roku przez Straż Miejską w Gdańsku można znaleźć w Raport roczny za 2023 r.