Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Odprawa roczna

Autor: Monika Domachowska
Początek roku to czas dokonywania podsumowań i opracowywania nowych planów. Gdańska straż miejska na początku każdego roku publikuje raport roczny, organizuje też odprawę roczną z władzami miasta i przedstawicielami jednostek współpracujących ze strażnikami.
Strażnicy siedzący za stołem podczas odprawy rocznej.JPG

W tegorocznej odprawie, która odbyła się 15 lutego, wziął udział Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu oraz Bogdan Oleszek, przewodniczący Komisji Samorządu i Ładu Publicznego, przedstawiciele wydziałów i jednostek miejskich na co dzień współpracujących ze strażą, a także kierownictwo straży. – Ten rok był naznaczony wybuchem wojny w Ukrainie. W akcję pomocy uchodźcom włączyło się wiele gdańszczanek i gdańszczan, ale także strażnicy miejscy wsparli ją zebranymi darami, które osobiście przekazywali potrzebującym – mówił podczas odprawy Piotr Borawski, zastępca prezydenta ds. przedsiębiorczości i ochrony klimatu. - Byli obecni również w punktach pomocy, wspierali wolontariuszy, ale przede wszystkim dbali o spokój i porządek. Działania, które na co dzień podejmują, dzięki współpracy z mieszkańcami i miejskimi instytucjami dają pozytywny efekt. Dziękuję Wam za wspólną pracę na rzecz naszego miasta – podsumował prezydent.  

Gospodarz spotkania Komendant Straży Miejskiej w Gdańsku Leszek Walczak zaczął od podsumowania minionego roku. - Priorytetem działania straży w 2022 r. było podniesienie poziomu porządku publicznego poprzez skuteczne egzekwowanie przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego, ochronę środowiska naturalnego, opracowanie i wdrożenie dwóch nowych programów profilaktycznych oraz efektywne egzekwowanie porządku publicznego na planowanym obszarze Parku Kulturowego – mówił komendant Leszek Walczak. Przedstawił też informację o realizacji wytyczonych zadań. Wymienione wyżej cele udało się zrealizować w całości.

Odprawa roczna w Straży Miejskiej.JPG

Natomiast wśród najważniejszych zadań Straży Miejskiej w Gdańsku na 2023 r. komendant Leszek Walczak wymienił:

  • skuteczne egzekwowanie przestrzegania przepisów Ruchu Drogowego,
  • ochronę środowiska naturalnego.

Taki plan działania wynika w dużej mierze z analizy zgłoszeń, jakie wpływają od mieszkańców do Straży Miejskiej w Gdańsku (58% zgłoszeń dotyczy wykroczeń drogowych). Komendant omówił także dotychczasową współpracę z wydziałami Urzędu Miejskiego i poszczególnymi jednostkami miejskimi. Wskazał przy tym pola, w obszarze których współpracę można usprawnić i zacieśnić.

Więcej informacji na temat zadań realizowanych w ubiegłym roku przez Straż Miejską w Gdańsku można znaleźć w Raport roczny za 2022 (6.38 MB)