Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

"Odpowiedzialny Przewoźnik"

3 lipca strażnicy miejscy brali udział we wspólnych działaniach z policją oraz Inspekcją Transportu Drogowego.

Akcja „Odpowiedzialny Przewoźnik” miała na celu kontrolę stanu technicznego autokarów oraz sprawdzenie, czy spełniają wymogi w zakresie świadczenia usług przewozowych. Sprawdzano także, czy ich kierowcy parkują na parkingach wyznaczonych dla nich przez zarządcę drogi. Kontroli poddano 33 pojazdy. Nie stwierdzono naruszenia ustawy o transporcie drogowym przez przewoźników. W trakcie działań kontrolnych zatrzymano 1 dowód rejestracyjny oraz nałożono 10 mandatów karnych za nieprawidłowe parkowanie. Kontrola objęła rejon ulic: Długie Ogrody, Angielska Grobla, Szafarnia, Stągiewna, Chmielna, Pożarnicza i Podwale Przedmiejskie (na wysokości wiaduktu przy ulicy Chmielnej). W działaniach uczestniczyło 17 osób, w tym 6 funkcjonariuszy straży miejskiej.

ul. Chmielna