Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Odpady zielone – wyrzucamy, nie spalamy!

Lecą liście z drzew…Przyszła wiosna, czas na wiosenne porządki. Właściciele działek i przydomowych ogrodów zabierają się do prac porządkowych. Co robią z odpadami roślinnymi? Najczęściej spalają. Uprzykrzając życie sąsiadom, a przy tym łamiąc prawo.

Nie wolno palić śmieci. Dotyczy to także pozostałości roślinnych po wiosennych porządkach. Niestety to ciągle powszechny i nie budzący większego sprzeciwu proceder. Co więcej, ludzie często nie orientują się, że to niezgodne z prawem. Ustawa o odpadach mówi jednak jasno: za spalanie odpadów poza urządzeniami i instalacjami do tego przeznaczonymi grozi mandat karny w wysokości do 500 PLN.

Zapisy prawa miejscowego, obowiązujące w naszym mieście, precyzyjnie określają, w jaki sposób postępować z odpadami roślinnymi.

Odpady zielone trzeba wrzucać do pojemników na odpady mokre. Jeśli jest ich więcej, można je gromadzić również w workach, które należy zostawić obok pojemników na odpady mokre. W okresie od 1 marca do 30 listopada właściciel lub zarządca nieruchomości może zgłosić firmie odbierającej odpady komunalne potrzebę podstawienia kontenera na odpady zielone.

Z obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów roślinnych zwolnieni są właściciele nieruchomości, kompostujący odpady na potrzeby własne. Muszą jednak pamiętać o tym, że kompostowanie nie może powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich posesji.