Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Odpady niebezpieczne – oddaj, zutylizuj czyli “Razem dbamy o Nasze Miasto”

Odpady niebezpieczne – oddaj, zutylizuj czyli “Razem dbamy o Nasze Miasto”Razem dbamy o Nasze Miasto - zachęcamy więc mieszkańców Gdańska, by zwracali szczególną uwagę na odpady niebezpieczne. Trzeba się ich pozbywać w sposób bardzo odpowiedzialny. Nie zapominajmy, że konsekwencje porzucania takich śmieci w przypadkowych miejscach mogą być bardzo groźne dla środowiska.

Przedstawiamy czwarty spot animowany, przygotowany w ramach kampanii „Razem dbamy o Nasze Miasto”. Przedsięwzięcie realizują: Miasto Gdańsk, Zarząd Dróg i Zieleni oraz Straż Miejska. Do tej pory zaprezentowane zostały filmiki, które przypominają mieszkańcom o: - obowiązkach zimowych, - potrzebie segregowania odpadów, - konieczności sprzątania po swoim psie.

Odpady niebezpieczne – oddaj, zutylizuj. Dasz radę!
[video youtube="wM_517QzevY"]

Odpadami niebezpiecznymi są między innymi: baterie, akumulatory, przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, świetlówki, termometry, farby i rozpuszczalniki, smary, oleje, chemikalia oraz stosowane w domu środki dezynfekcyjne i owadobójcze wraz z opakowaniami.

Obowiązkiem każdego z nas jest oddzielenie takich odpadów od innych oraz przekazanie ich do profesjonalnej utylizacji!

Chcę się pozbyć odpadów niebezpiecznych – jak to zrobić?

Trzy razy w roku (wiosna, lato, jesień) odpady niebezpieczne odbierane są od mieszkańców Gdańska w wielu miejscach na terenie miasta. Objazdowe zbiórki organizuje Zakład Utylizacyjny w Gdańsku. Ich harmonogram można znaleźć między innymi na stronie ZUT.

Jest też inna możliwość pozbywania się odpadów niebezpiecznych oraz niepotrzebnego już sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Przed siedzibą ZUT przy ul. Jabłoniowej 55 (na parkingu przy bramie wjazdowej do administracji) stoi specjalny kontener, z którego mieszkańcy Gdańska mogą skorzystać w piątki (w godz. 6:00-18:00), soboty (7:00-15:00) i poniedziałki (6:00-16:00). Wystarczy zgłosić się do pracownika ochrony.

Uwaga, ważne!

Przeterminowane leki zawsze powinniśmy wrzucać do specjalnych pojemników w aptekach (lista placówek) lub oddawać je w ramach objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych.

Chemikaliów pozbywamy się w trakcie objazdowych zbiórek, można też dostarczyć je osobiście do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku przy ul. Jabłoniowej 55.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny wyrzucamy w ramach objazdowych zbiórek, dostarczając go do PSZOK lub oddając go przy zakupie nowego (w tych firmach, które odbierają stary sprzęt).

Stare baterie i akumulatory oddajemy w czasie objazdowej zbiórki lub dostarczamy do PSZOK. Baterie możemy też wrzucać do specjalnych kieszeni w pojemnikach przeznaczonych na szkło lub zostawiać w sklepach AGD. Natomiast zużyty akumulator zawsze powinien zostać przyjęty przy zakupie nowego.

Odpady niebezpieczne – oddaj, zutylizuj czyli “Razem dbamy o Nasze Miasto”Celem kampanii „Razem dbamy o Nasze Miasto” jest kształtowanie właściwych postaw społecznych oraz utrwalanie świadomości, że „jestem z Gdańska, więc dbam o Gdańsk”. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu można znaleźć na stronach internetowych: Miasta Gdańska, Zarządu Dróg i Zieleni, czystemiasto.gdansk.pl oraz Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku.