Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Odpady? Nie spalam!

Odpady? Nie spalam!

Znane są wyniki kontroli przeprowadzonej przez funkcjonariuszy straży miejskiej dotyczącej spalania odpadów w instalacjach grzewczych. Wnioski z akcji wyraźnie pokazują, że mieszkańcy miasta coraz większa uwagę przywiązują do ochrony środowiska naturalnego.

Działania prowadzone przez mundurowych objęły południowe rejonu Gdańska gdzie pracują funkcjonariusze z Referatu V oraz VI (m.in. Orunia, Stogi i Matemblewo). Strażnicy skoncentrowali swoją uwagę przede wszystkim na osiedlach domków oraz kamienicach, czyli tam gdzie występują piece opalane paliwem stałym.

Podkreślić należy fakt, że na 78 posesji, które zostały skontrolowane, w żadnej nie stwierdzono nieprawidłowości przy użytkowaniu instalacji grzewczych. Wskazuje to jednoznacznie na fakt, że mieszkańcy Gdańska są coraz lepiej zaznajomieni z zasadami dotyczącymi ochrony środowiska i biorą je sobie do serca! Zastrzeżenia pojawiły się jedynie w stosunku do jakości paliwa wykorzystywanego w piecach (węgiel, koks, miał) o czym poinformowani zostali administratorzy budynków.

Więcej informacji o zasadach gospodarowania odpadami można znaleźć w poniższych materiałach: