Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

O ekologii w Nowym Ratuszu

Autor: Andrzej Hinz
Po długiej przerwie obradowała Rada Seniorów. Przewodnim tematem spotkania była ochrona środowiska. Była to także okazja do zaprezentowania zadań, którymi na co dzień zajmuje się Referat Ekologiczny Straży Miejskiej w Gdańsku.
Spotkanie seniorów ze strażnikami miejskimi.JPG

Sesja odbyła się w środę 15 grudnia o godzinie 12:00 w Nowym Ratuszu. Podczas spotkania radni uchwalili ważną dla miasta uchwałę dotyczącą ochrony środowiska. O Referacie Ekologicznym i realizowanym przez jego funkcjonariuszy zadaniach opowiedział Leszek Walczak, komendant Straży Miejskiej w Gdańsku. Radni i zaproszeni na obrady goście mogli też zobaczyć nasz specjalistyczny radiowóz. Obecni na miejscu funkcjonariusze chętnie odpowiadali na pytania dotyczące pojazdu "mobilne laboratorium" oraz mówili o swojej codziennej pracy.

Rada Seniorów powstała na mocy uchwały Rady Miasta Gdańska nr LV/1622/18 z dnia 28 czerwca 2018 r. Jest to zespół o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który na podstawie zasobów wiedzy i doświadczenia środowiska osób starszych współpracuje z organami Miasta Gdańska. W jego skład wchodzi 29 osób.