Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Numery posesji sprawdzone

Numery posesji skontrolowanePo raz kolejny strażnicy przyjrzeli się oznakowaniu posesji. Tym razem na terenie Wydziału Centrum. 136 sprawdzonych ulic i 25 przypadków nieprawidłowości to rezultaty zakończonej niedawno kontroli.

Funkcjonariusze sprawdzali tabliczki z numerem porządkowym od 7 do 11 marca. Podczas patrolowania dzielnic zwracali uwagę, czy numery na nieruchomościach są widoczne i wyraźne. Właściciele posesji zostali  poinformowani o nieprawidłowościach. Dostali również czas, by uzupełnić braki w oznakowaniu swoich domów. W ustalonym terminie strażnicy przeprowadzą kolejną kontrolę, która, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie skutkowała odpowiednimi sankcjami.

Obowiązki właściciela posesji w tym zakresie określa art. 64 Kodeksu Wykroczeń:

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. § 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Złe oznakowanie posesji potrafi bardzo skutecznie utrudniać pracę służb ratowniczych. Pomoc może nie dotrzeć na czas. Bywa również uciążliwe w codziennym życiu. Wie o tym każdy, kto miał problem ze znalezieniem konkretnego adresu.