Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Numery posesji do kontroli

tabliczka posesja numerCzytelny numer na swojej posesji powinien mieć każdy, ale często tak nie jest. O tym, jakie to uciążliwe wiedzą doskonale przedstawiciele służb ratowniczych, doręczyciele przesyłek, jak również mieszkańcy, którzy szukają konkretnego adresu.

Naprzeciw temu problemowi wychodzi Straż Miejska. W drugiej połowie września wszystkie referaty dzielnicowe przeprowadzą kontrolę oznakowania posesji. Funkcjonariusze podczas patrolowania dzielnic sprawdzą, czy numery na nieruchomościach są widoczne i wyraźne. Jeśli stwierdzą braki, poinformują o tym właściciela posesji i dadzą mu czas na ich uzupełnienie. Potem strażnicy przeprowadzą kolejną kontrolę, która, jeśli zajdzie taka potrzeba, będzie skutkowała odpowiednimi sankcjami.

Złe oznakowanie posesji potrafi bardzo skutecznie utrudniać pracę służb ratowniczych. Pomoc nie dotrze na czas i w ten sposób sami sobie zaszkodzimy. Prosimy więc, by poważnie podejść do tej kwestii i przyjrzeć się numeracji swoich domów.

Obowiązki właściciela posesji w tym zakresie określa art. 64 Kodeksu Wykroczeń:

§ 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.