Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nowy Wydział w Straży Miejskiej w Gdańsku

Nowy Wydział w Straży Miejskiej w Gdańsku

Radiowóz SM na Długim Targu

W dniu 31 stycznia przestał istnieć Wydział Planowania i Koordynacji. W jego miejsce powstał Wydział Dzielnic Gdańsk Centrum. Wydział składa się z dwóch Referatów – Referatu Dzielnic Gdańsk Stare Miasto oraz Referatu Dzielnic Główne Miasto. W najbardziej newralgicznym rejonie naszego miasta służbę pełni po 27 strażników w każdym z referatów. Większość z nich to doświadczeni funkcjonariusze od wielu lat pracujących w Straży Miejskiej w Gdańsku m.in. w referatach interwencyjnych. Zapewni to skuteczną i efektywną pracę Wydziału. Szczególnym nadzorem zostanie objęta tzw. Droga Królewska czyli ulice Długa i Długi Targ, stanowiące turystyczne serce Gdańska.