Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nowy parking w rejonie Brzeźna!

Dzięki wnioskowi złożonemu przez funkcjonariuszy pracujących w Referacie III w ciągu Al. gen. Józefa Hallera powstaną nowe miejsca postojowe.

Odpowiedź jaką do gdańskiej straży wystosował Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku jest jednoznaczna – na prawym pasie (kierunek Centrum), na odcinku od zjazdu na parking za skrzyżowaniem ul. Wczasy do ul. Nadmorski Dwór zostaną utworzone miejsca postojowe! W najbliższym czasie pojawi się tam odpowiednie oznakowanie pionowe oraz poziome.

Nowe miejsca parkingowe na pewno będą przydatne wszystkim zmotoryzowanym, którzy w sezonie zapragną odwiedzić plaże w Brzeźnie.