Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Noworoczny huk

Używanie wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych dozwolone jest w Gdańsku tylko dwa dni w roku: 31 grudnia i 1 stycznia. Za złamanie powyższych przepisów grozi wysoki mandat do 500 złotych.

Nieodzowną częścią typowej zabawy Sylwestrowej jest huczne witanie Nowego Roku za pomocą fajerwerków. Na całym świecie, 31 grudnia krótko przed godziną dwunastą, ludzie zaczynają masowo odpalać sztuczne ognie i petardy. Straż Miejska w Gdańsku apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności podczas zabawy - nawet krótka chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Nieumiejętne i brawurowe obchodzenie się z środkami pirotechnicznymi często kończy się poparzeniami,  a nawet trwałym kalectwem. Przypominamy, że dzieci i młodzież mogą używać wyrobów pirotechnicznych tylko pod opieką rodziców lub pełnoletniego opiekuna. Oprócz tego w Polsce obowiązuje całkowity zakaz sprzedaży materiałów pirotechnicznych dzieciom i młodzieży do lat 18. Sprzedaż lub usiłowanie sprzedaży artykułów pirotechnicznych osobom małoletnim zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do dwóch lat. Sam obrót materiałami wybuchowymi wymaga koncesji. Zwolnione są od tego wyroby z grupy pirotechniki widowiskowej, które oznakowane są na opakowaniu odpowiednimi kodami klasyfikacyjnymi (1.4G lub 1.4S) oraz znakiem literowym NWP. Każdy przypadek sprzedaży fajerwerków osobom nieletnim należy zgłaszać do Straży Miejskiej pod bezpłatny numer alarmowy 986.