Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nowelizacja Ustawy - Prawo o ruchu drogowym

W dniu 4 września weszła w życie nowelizacja Ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

W związku z tym Straż Miejska przypomina, że drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, wcześniej niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych są obecnie drogami wewnętrznymi, na których obowiązują przepisy dotyczące ruchu drogowego. Oznacza to, że strażnicy mogą interweniować na wcześniej niedostępnych drogach osiedlowych i wewnętrznych.

Aby kierowcy przywykli do nowego prawa, Straż Miejska do dnia 12 września będzie przeprowadzać w tym zakresie tylko interwencje zlecone (zgłoszone pod nr tel 986).  Natomiast od dnia 13 września patrole będą zwracać szczególną uwagę na przestrzeganie zasad ruchu drogowego na wyżej wymienionych drogach.

Straż Miejska przypomina, że za nieuprawnione parkowanie w miejscu przeznaczonym dla niepełnosprawnych grozi mandat karny w wysokości 500 zł, a ponadto koszty związane z odholowaniem pojazdu.