Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nowe zasady bezpieczeństwa

Autor: Robert Kacprzak
Od 24 października cały kraj znajduje się w czerwonej strefie. Oprócz dotychczasowych obostrzeń, rząd wprowadza też nowe. Między innymi ograniczenia w przemieszczaniu się dzieci do 16. roku życia oraz w funkcjonowaniu lokali gastronomicznych. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych przechodzą na naukę zdalną.
straznik maseczka

Koronawirus SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. Aby zahamować epidemię, rząd wprowadza obostrzenia ze strefy czerwonej w całej Polsce. Dodatkowo pojawiają się też nowe:

  • Objęcie nauczaniem zdalnym klas 4-8 szkół podstawowych.
  • Od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 obowiązek przemieszczania się dzieci do 16. roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna. Zasada ta nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy.
  • Zawieszenie działania sanatoriów z możliwością dokończenia już rozpoczętych turnusów.
  • Zawieszenie stacjonarnej działalności lokali gastronomicznych i restauracji przy dopuszczeniu prowadzenia działalności w zakresie dowozu lub na wynos.
  • Maksymalnie 5 osób spoza wspólnego gospodarstwa domowego podczas imprez, spotkań i zebrań w przestrzeni publicznej (z wyjątkiem spotkań służbowych). Dotyczy to także zgromadzeń w rozumieniu ustawy o zgromadzeniach publicznych.

Więcej o dotychczasowych obostrzeniach przeczytasz w artykule "Gdańsk w czerwonej strefie!"

nowe zasady
źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Do ograniczenia rozprzestrzeniania się zakażeń koronawirusem może przyczynić się każdy z nas. Wystarczy stosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa:

  • Dystans - utrzymanie min. 1,5 metra dystansu społecznego.
  • Dezynfekcja - częste mycie rąk i ich dezynfekcja.
  • Maseczka - zakrywanie ust i nosa.

Dodatkowo ważne jest też regularne wietrzenie pomieszczeń. Nie tylko tych, w których mieszkamy, ale również w miejscach pracy czy placówkach oświatowych.

Aktualne ograniczenia i zasady bezpieczeństwa na stronie gov.pl