Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców

Winieta 1

Nowe rowery na pasie nadmorskim

Od lipca Referat Profilaktyki dysponuje czterema nowymi rowerami, które zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Dotacja została przyznana na realizację programu „Eko-Strażnik – wiem, jak chronić przyrodę”. Program prowadzony przez Referat Profilaktyki ma uwrażliwić mieszkańców Gdańska, zarówno tych najmłodszych, jak i dorosłych, na problematykę ekologiczną. Konieczność sprzątania po psach, segregacja śmieci czy niedopuszczanie do powstawania nielegalnych wysypisk to tylko część zagadnień, które są poruszane w programie.Rowery zakupione ze środków otrzymanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wspomagają pracę strażników w zakresie niepokojącego zjawiska, jakim jest niszczenie i brak poszanowania przyrody przez ludzi przebywających na pasie nadmorskim. Patrole rowerowe dzięki większej mobilności mogą łatwiej i skuteczniej kontrolować i interweniować w przypadkach, gdy ludzie niszczą i zaśmiecają obszary chronione: wydmy, rezerwaty przyrody i tereny leśne.