Z Mieszkańcami i dla Mieszkańców
Winieta 1
Winieta 1
Nowe Ogrody, znane problemy

Nowe Ogrody, znane problemyFunkcjonariusze z Referatu I prowadzą intensywne działania mające na celu przypomnieć kierowcom jakie zasady ruchu drogowego obowiązują przy ul. Nowe Ogrody.

Przy powyższej ulicy, przebiegającej przez gdańskie Śródmieście, znajdują się ważne jednostki użyteczności publicznej – m.in. Urząd Miejski, a także Szpital Wojewódzki, które dziennie odwiedzane są przez wielu mieszkańców Gdańska. Przy sporym natężeniu ruchu nietrudno jest o zdenerwowanie i pośpiech, który towarzyszyć może zarówno pieszym jak i zmotoryzowanym. Tych drugich regularnie dyscyplinują funkcjonariusze Straży Miejskiej, ponieważ w rejonie wspomnianych placówek nagminnie łamana jest Ustawa Prawo o ruchu drogowym.

Głównymi grzechami kierujących są:

- niestosowanie się do znaku "zakaz zatrzymywania się" z tabliczką T-24 (odholowanie),

- parkowanie pojazdów w głębi chodnika i wykonywanie przy tym manewrów stwarzających zagrożenie dla przechodniów,

- pozostawianie aut na terenie gdzie zostały posadzone ozdobne krzewy co skutkuje częściową dewastacją roślinności,

- parkowanie pojazdów nieuprawnionych na miejscach, które są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

W dniu 6 lutego w związku z działaniami prowadzonymi przez Referat I Straży Miejskiej w Gdańsku odholowane zostały 2 pojazdy, wystawiono 6 mandatów karnych na łączną kwotę 600 zł, a także pouczono 1 osobę.

Przypominamy zmotoryzowanym mieszkańcom miasta, że kontrole wskazanego terenu będą prowadzone regularnie w celu całkowitego wyeliminowania zaistniałego problemu.